CENAH-I ZÜBAB


CENAH-I ZÜBAB
Sinek kanadı

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.